HISTORY OF BOE

BOE 16

Battle Of Est 2016 Moments

BOE16 – FINAL BATTLE – TEAM USA (USA) vs FUSION MC (KOR)

BOE 2016 – 1/2 FINAL BATTLE FUSION MC / KOR vs ONE PEACE YES / RUS