ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Veebipoe isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Eesti Breiktantsu Liit MTÜ (registrikood 80165904, aadress Tartumaa, Tartu, Tartu linn, J. Kuperjanovi tn 44-3, 50409) („EBL“), tel +372 5274983, tickets@boe.ee.
 2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  1. − nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2. − kauba kohaletoimetamise aadress;
  3. − pangakonto number;
  4. − kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  5. − klienditoe andmed.
 3. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
  1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
  2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
  5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
 4. Õiguslik alus
  1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
  2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
  3. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: tulevaste EBL korraldatud breigiürituste kohta klientide meili teel informeerimiseks
 5. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
  1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
  2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
  3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  4. EBL edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 6. Turvalisus ja andmetele ligipääs
  1. Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
  2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
  3. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
  4. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
  1. Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.
 8. Nõusoleku tagasivõtmine
  1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 9. Säilitamine
  1. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
  2. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
  3. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 10. Kustutamine
  1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
 11. Ülekandmine
  1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
  2. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 12. Otseturustusteated
  1. E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi enam saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 13. Vaidluste lahendamine
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel: tel +372 5274983, tickets@boe.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).